rootek21

Dzwonków: 95

Dzwonków (msc.): 28

Zobacz profil usera

Wyślij prywatną wiadomość

Poziom:
Sz

      

DARMOWE DZWONKI MP3

Na telefon komórkę


PRZECZYTAJ - "JAK POBRAĆ DZWONEK?"
16:13 19.02.2018 Dodał: Gabriela21

Hej.. moglabym prosić o refren Vixen przekonania.. bardzo mi zależy.. Dziękuję

13:51 19.02.2018 Dodał: ewelina2187

Poproszeo o dua lipa -no goodbeyes

12:00 19.02.2018 Dodał: kajaa2020

witam bardzo proszę o dzwonek Элд ;жей ; & Feduk - Роз ;ово ;е вин ;о najlepiej refren od 0:27 dzięki !

11:21 19.02.2018 Dodał: juska123

bardzo proszę o Gromee feat. Lukas Meijer - Without You

23:12 18.02.2018 Dodał: rootek21

a może coś więcej kto to wykonuje ???

23:06 18.02.2018 Dodał: Kama19881988

Ma ktos for you rity

19:19 18.02.2018 Dodał: ewa9m

Poproszę Ariana Grande- One last time 😁

11:40 17.02.2018 Dodał: nusia11

Dziękuję za dodanie dzwonka pozdrawiam cieplutko 😚😘

Zaloguj się aby dodać wpis.

Regulamin
 
I. Wstęp do regulaminu.


1. Regulamin serwisu Greenmp3.pl określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników jak i administracji serwisu Greenmp3.pl.

2. Za złamanie postanowień regulaminowych administracja serwisu ma prawo zawiesić konto użytkownika, a jeżeli złamanie regulaminu związane jest z wykroczeniem prawnym również przekazać wszystkie dane użytkownika organom prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.


II. Definicje oraz terminy.


1. Serwis Greenmp3.pl - serwis internetowy, który umożliwia zarejestrowanym użytkownikom publikację oraz pobieranie dzwonków mp3.


2. Użytkownik - za użytkownika serwisu Greenmp3.pl uważa się osobę, która w pełni świadomie, akceptując postanowienia regulaminowe zarejestrowała się w serwisie Greenmp3.pl. Użytkownik musi być osobą pełnoletnią wg polskiego prawa (tj. musi mieć skończone 18 lat) lub musi mieć zgodę prawnego opiekuna na rejestracje lub korzystanie z serwisu Greenmp3.pl


3. Konto - strefa serwisu przypisana do każdego użytkownika, do której dostępu broni indywidualne hasło oraz login. Do każdego loginu przypisane jest tylko jedno konto.


4. Login/nazwa - w czasie procesu rejestracji każdy użytkownik wybiera swój login, który potrzebny jest do zalogowania się w serwisie Greenmp3.pl. Swój Login można usunąć w każdej chwili.


5. Hasło - podczas procesu rejestracji każdy użytkownik wybiera hasło, którego długość powinna przekraczać 5 znaków. Hasło potrzebne jest do zalogowania się w serwisie Greenmp3.pl.


6. Logowanie - czynność polegająca na wpisaniu w odpowiednie pola loginu oraz hasła (wybranego podczas rejestracji) w celu otrzymania dostępu do konta.


7. Rejestracja i opłaty - proces podczas, którego każdy użytkownik (pouczony o treści regulaminu oraz akceptujący jego postanowienia) podaje swój login oraz hasło, a także dane typu e-mail oraz Imię.

Korzystanie z serwisu Greenmp3.pl jest darmowe. Administracja ma prawo
ograniczyć możliwość pobieranych danych. Administracja ma prawo wprowadzić opłaty za dodatkowe funkcjonalności serwisu.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego "Dotpay"


8. Dzwonek - fragment utworu muzycznego lub inne nagranie dźwiękowe wykorzystywane w telefonach komórkowych w celu powiadomienia posiadacza komórki o nadejściu nowej wiadomości lub połączeniu. Liczba dzwonków możliwych do ściągnięcia przez użytkownika może być dowolnie ograniczana wg uznania administracji.9. Shoutbox - miejsce, w którym każdy zarejestrowany w serwisie Greenmp3.pl użytkownik może wypowiedzieć się na dowolny temat nie łamiąc przy tym postanowień regulaminowych.III. Postanowienia ogólne.


1. Za treści opublikowane na łamach serwisu odpowiadają ich autorzy.

2. Administracja Greenmp3.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za prywatne opinie użytkowników oraz opublikowane przez nich treści, a także materiały audio.
Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych reklam oraz za ofertę reklamujących się na łamach witryny firm.

3. Użytkownik korzystając z serwisu Greenmp3.pl poprzez umieszczanie konkretnych plików audio, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe i autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania Greenmp3.pl określonych w regulaminie licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw przez Greenmp3.pl zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.


4. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Greenmp3.pl, na zasadach określonych regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

- przeglądać serwis, w tym pliki umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników,
- zamieszczać w serwisie pliki,
- pobierać pliki z serwisu,
- opisywać umieszczone przez siebie pliki,
- komentować treści w serwisie, w tym umieszczone przez innych użytkowników pliki,5. W sytuacji, gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec administracji witryny Greenmp3.pl z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików audio lub innych materiałów, użytkownik, który dodał utwory lub inne materiały, będące przedmiotem sporu, zobowiązuje się do wystąpienia przed właściwymi organami w miejsce administracji serwisu Greenmp3.pl. Użytkownik zobowiązuje się również do pokrycia ewentualnych strat poniesionych przez w/w podmiot oraz administrację witryny Greenmp3.pl.6. Użytkownik umieszczając w serwisie greenmp3.pl pliki lub inne treści (łącznie powołane: pliki, komentarze i inne treści zwane są w niniejszym punkcie dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela administracji serwisu Greenmp3.pl licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powołaną ustawę, w szczególności udziela następujących praw do utworów:


a) udziela administracji serwisu Greenmp3.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian utworów (całości lub którejkolwiek części),

b) udziela administracji serwisu Greenmp3.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu,

c) udziela administracji serwisu Greenmp3.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa publikacji utworów w tym serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu,

d) udziela administracji serwisu Greenmp3.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa do modyfikowania lub zmiany utworów, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu; Administrator ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, w szczególności, gdy zmiana zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,

e) udziela administracji serwisu Greenmp3.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa dokonywania opracowań utworów, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,

f) udziela administracji serwisu Greenmp3.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetooptycznego, cyfrowego i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,

g) jakiegokolwiek innego wykorzystania utworów w jakikolwiek inny sposób lub w jakiejkolwiek innej formie (w całości lub części),

h) udziela administracji serwisu Greenmp3.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych Administratorowi w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji).7. Licencje określone w Regulaminie nabywane są przez administrację serwisu Greenmp3.pl z chwilą umieszczenia utworów w serwisie Greenmp3.pl. Licencje te są bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasają pomimo usunięcia konta Użytkownika z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez administrację serwisu Greenmp3.pl , jak i przez Użytkownika) czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez administrację serwisu Greenmp3.pl, jak i przez Użytkownika) plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).8. Użytkownik korzystając z serwisu, umieszczając pliki, komentarze i inne treści, zezwala administracji serwisu Greenmp3.pl na wykonywanie przez administrację serwisu Greenmp3.pl (w sposób nieograniczony w czasie, bezwarunkowo, nieodpłatnie, w sposób nieograniczony co do terytorium) autorskich praw zależnych do opracowań plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą zarówno opracowań istniejących jak i mogących powstać w przyszłości. Postanowienia dotyczące zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oznaczają, iż administracja serwisu Greenmp3.pl ma w szczególności prawo korzystać i rozporządzać takimi opracowaniami w sposób wedle własnego uznania. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą plików publicznych oraz prywatnych (prywatnych jedynie wówczas, gdy przez jakikolwiek okres czasu posiadały status publicznych).9. Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych określone w Regulaminie jest bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasa nawet po usunięciu konta Użytkownika z jakiegokolwiek powodu (zarówno przez administrację serwisu Greenmp3.pl, jak i przez Użytkownika), czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez administrację serwisu Greenmp3.pl, jak i przez Użytkownika) plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).10. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do plików, komentarzy i innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od Administratora oznaczania utworów lub ich egzemplarzy nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na Użytkownika, przy czym Administrator zapewnia, iż w serwisie Greenmp3.pl pliki Użytkownika posiadającego aktywne konto będą posiadały źródło pochodzenia (będą oznaczone jako pochodzące od określonego Użytkownika, poprzez wskazanie jego loginu w serwisie).
IV. Rejestracja.

1. Rejestrując się w serwisie każdy użytkownik dobrowolnie i świadomie akceptuje treść niniejszego regulaminu oraz oświadcza, że zapoznał się szczegółowo i dokładnie z jego treścią.2. Wszystkie dane dostarczone przez użytkownika w czasie procesu rejestracji (zakładania konta) będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).3. Rejestrując się w serwisie Greenmp3.pl każdy użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na otrzymywanie listów elektronicznych* od administracji oraz partnerów serwisu Greenmp3.pl.

Zbiór danych osobowych jest zarejestrowany w bazie Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu Greenmp3.pl.
Dane osobowe każdego użytkownika mogą być usunięte w każdej chwili na wniosek użytkownika.


V. Prawa i obowiązki.

1. Każdy użytkownik serwisu Greenmp3.pl, którego konto jest aktywne posiada prawo do publikacji dzwonków audio w formacie mp3, jeśli utwory te nie łamią praw autorskich oraz ich długość nie przekracza 60 sekund.2. Każdy użytkownik serwisu Greenmp3.pl, którego konto jest aktywne posiada prawo pobierania dzwonków opublikowanych przez innych użytkowników, jeśli utwory te nie łamią praw autorskich.3. Surowo zabrania się używania wulgaryzmów oraz obraźliwych kolokwializmów w treści komentarzy do profili użytkowników, a także w dziale shoutbox.4. Zabrania się także:

- publikowania linków i treści o charakterze erotycznym lub pornograficznym

- publikowania linków i treści o charakterze reklamowym

- nawoływania do nienawiści rasowej, religijnej

- obrażania innych użytkowników oraz osób trzecich5. Administracja serwisu Greenmp3.pl ma prawo do zablokowania lub całkowitego usunięcia konta użytkownika, który notorycznie łamie postanowienia niniejszego regulaminu.


6. Każdy użytkownik ma prawo złożyć reklamację, w przypadku, gdy któryś z punktów regulaminu został naruszony. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

VI. Uwagi dodatkowe.

1. Postanowienia regulaminowe wchodzą w życie z dniem 01.02.2009.

2. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za treści w nim zawarte.

3. Regulamin konkursu "Top User greenmp3.pl" dostępny jest na stronie:
http://www.greenmp3.pl/info,4,konkurs.html* Wiadomości elektroniczne e-mail mogą mieć charakter informacyjny lub reklamowy.

POLITYKA PRYWATNOŚĆI I PLIKI 'COOKIES':

1. Definicja:
Za pliki 'cookies' należy uznawać dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
2. Do czego używamy plików 'cookies'?
Pliki 'cookies'; używane przez serwis Greenmp3.pl służą w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
Na łamach serwisu Greenmp3.pl występują reklamy/informacje pochodzące od firm trzecich mogących umieszczać pliki 'cookies' na urządzeniach użytkowników, na które to umieszczanie serwis Greenmp3.pl nie ma wpływu. Aby poznać cel używania tych plików 'cookies' należy udac się na strony internetowe serwujących je podmiotów.
3. Czy pliki 'cookies' zawierają dane osobowe?
W serwisie Greenmp3.pl dane gromadzone przy użyciu plików 'cookies' mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym lub nie niosą żadnej istotnej informacji w swojej treści.
4. Usuwanie plików 'cookies'
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików 'cookies' na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików 'cookies' w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 'cookies' dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików 'cookies' może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż: administratorem danych osobowych użytkowników serwisu Greenmp3.pl jest firma TLMedia z siedzibą w Łomży (kod pocztowy: 18-400), ul. Przedwiośnie 11/2. Dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu produktów / usług i nie są udostępniane innym podmiotom. Każdy użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne.